خانه / شیخ شهبازی

شیخ شهبازی

بیانات شیخ شهبازی درباره خواص ناب سوره یاسین

سوره یاسین

در این مطلب از سایت امام زمان عج برای شما سخنرانی شیخ شهبازی درباره خواص ناب سوره یاسین را برای شما نیز قرار دادیم که شما می توانید. در چکیده این سخنرانی می توانند گفت : وجود مبارک رسول خدا می فرمایید هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن سوره …

ادامه نوشته »

سخنرانی آیت الله امیر حسین شهبازی درباره انس گرفتن با خدا

انس گرفتن با خدا

در این مطلب سایت امام زمان عج برای شما سخنرانی آیت الله امیر حسین شهبازی درباره انس گرفتن با خدا را نیز برای شما نیز قرار دادیم. در این سخنرانی شیخ شهبازی درباره انس گرفتن با خدا و یک حدیث از امام هادی (ع) که درباره کسانی که با خدا انس …

ادامه نوشته »

سخنان شیخ امیرحسین شهبازی درباره کمک به فقرا

انس گرفتن با خدا

در این صوت شما سخنان شیخ امیرحسین شهبازی درباره کمک به فقرا را خواهید شنید. در این سخنرانی آیت الله شهبازی نیز درباره کمک به نیازمند ها و نحوه انفاق کردند و شرایط قبولی کمک کردن به فقرا و خیلی از مباحثی که در حال حاضر بسیاری از مردم درگیر …

ادامه نوشته »

مهم ترین دلایل تاخیر ظهور امام زمان عج

دلایل تاخیر ظهور امام زمان

در این مطلب سایت امام زمان عج برای شما سخنرانی آیت الله شیخ امیر حسین شهبازی درباره دلایل تاخیر ظهور امام زمان عج و درباره امتحانات آخرالزمان نیز است. شما در این سخنرانی زیبا نیز شاید بسیاری از سوال های که درباره ظهور امام زمان عج را دارید و دلیل …

ادامه نوشته »